GAL

[Clic]


Unha luz acéndese. 

Son escorregadizos
e difíciles de ver.


Habitan onde nada é.


Alá. 

 

 

No fondo.

ES

[Clic]


Una luz se enciende. 

Son escurridizos
y difíciles de ver.


Habitan donde nada es. 

 

Allá. 

 

 

En el fondo.

EN

[Click]

 

A light turns on. 

They are elusive
and hard to see.

 

They inhabit where nothing is. 

 

There. 

 

 

In the deep.

Bu!

AUGAS

ABISAIS

un filme de Xacio Baño

PRODUCE · PRODUCED

DISTRIBUCIÓN · DISTRIBUTION